من همونم همیشه از خودم فراری؛ که جز شما نداره یاری اگه منو به جا بیاری؛ مهربونم بازم برات غزل سرودم؛ نگی به یاد تو نبودم تویی تموم تار و پودم... مناجات زیبای محمدحسین پویانفر برای سحر ماه مبارک رمضان.