الهی استشفعت بک الیک خدایا خودت برای حال دلم پادرمیانی کن... کلیپ کوتاه مناجات رمضانی ویژه استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.