کلیپ تصویری سخنرانی حاج آقا قرائتی با موضوع: مقام امام حسن(ع) بالاتر از امام حسین(ع).