دانش آموزان عزیز برای معلم گلتون از این کاردستی های کارت پستال خوشگل با کاغذ رنگی درست کنید.