از گنه دم به دمم آتش توفنده شدم؛ هم شدم از توبه خجل هم ز تو شرمنده شدم؛ صاحب من خالق من داور من یاور من؛ حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم ... مناجات سیل گناه با نوای محمود کریمی.