تو بگو شعله پر کند جان را؛ خون ما تر کند خیابان را؛ این زمستان بهار قاسم ماست؛ تازه آغاز کار قاسم ماست؛ ریخت اردیبهشت در دی ما؛ زنده‌تر شد شهید زنده‌ی ما؛ ناف ما با جنون بریده خدا؛ خصم را احمق آفریده خدا. کلیپ کوتاه مناسب استوری اینستا شعرخوانی احمد بابایی در محضر مقام معظم رهبری در مدح سردار حاج قاسم سلیمانی.