بخشی طنز از برنامه خندوانه از ماجرای گرفتن تست کرونا از بایرام.