رسانه‌ها برای اینکه افکار عمومی رو دست بگیرن با فکر و جسم ما چه می‌کنند؟