امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. کلیپ زیبا مناجاتی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.