دکتر سمانه رضایی روانشناس دراین کلیپ درباره آموزش مهارت نه گفتن صحبت می کنند که چطور خیلی مودبانه اگر خواستیم به طرف مقابل نه بگوییم.