کلیپ کوتاه 15 ثانیه ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره استفاده افرادی از نظام جمهوری اسلامی و عملکرد برعکس آنها در کشور برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ