کلیپی از صحبت های حضرت علی علیه السلام که فرمودند من از القاب و تمجید بیزارم، توسط شهید مرتضی مطهری.