نکته ها از گفته ها در کلام آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا موضوع: شب اول قبر، از چه کسانی سوال میشود؟