نی نی خرسه به دوست دم فری می گه که مادرش می خواد یه نی نی خوشگل به دنیا بیاره اما دم فری می گه چه بد تنهایی خیلی بهتره؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت نی نی خرسه.