اگر توی انتخابات شرکت کنیم این نماینده ها پررو می شوند اگر نکنیم خارجی ها پررو می شوند؛ یک ویدئوی خنده دار و بامزه درباره شرکت در انتخابات علی رغم همه مشکلات و گرفتاری ها