هر جا که میرم با منی، یکی یدونه ی خواستنی، محال که دور شم ازت عشقم، آویزه رو پلکای من، اشک شوق یکی شدن، سیر نمیشم از بودنت عشقم، اینجوری نکن با دلی که دل و داده دست تو، امون از عشق و از دست تو عشقم؛ کلیپ عشقم از مجید نباتی عالی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ