حاج آقا قرائتی: همه علما و روایت بزرگترین گناه کبیره را نا امیدی و یاس از رحمت خداوند گرفته اند. کلیپ 15 ثانیه ای درباره رحمت الهی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت اینستاگرام