خانم کمند امیر سلیمانی بازیگر درباره ویروس کرونا نگاه جالب و مثبتی دارند که در این کلیپ می بینیم.