زن و مرد م مخصوصا آقایون باید خیلی حواسشون به نوع شوخی هاشون با خانم باشند این کار اصولی داره که می تونه برای زندگی مشترک خطرناک هم باشه؛ از انیمیشن های طنز شاخه نبات