سکانس ترسناک احضار روح کامرانی و ملاقات او با زهره در سریال احضار شبکه یک سیما.