روضه خوانی سوزناک رحلت حضرت خدیجه سلام الله با نوای گرم حاج حیدر خمسه در گلزار شهدای بهشت زهرا.