بانوی دین زاینجا نرو مادر زهرا نرو، بر مومنین مادر تویی. کلیپ استوری مداحی رحلت حضرت خدیجه سلام الله.