سپاه پاسداران تصاویر جدیدی از قدرت و دقت فوق العاده پهبادهای انتحاری خود منتشر کرد.