اطلاعات بیشتر درباره کارخانه تسلیحاتی که امروز اول اردیبهشت 1400 منفجر شد این کارخانه موشک استراتژیک آرو4 رژیم صهیونیستی را با همکاری امریکا تولید می کرد.