آموزش نرم افزار ویدئویی ادوب پریمیر قسمت دوازدهم در این کلیپ آموزشی اضافه کردن منبع نور یاد داده می شود.