همین اول ماه، بیا بگذر از من ... بانوای: حاج میثم مطیعی همراه با زیر نویس عربی ویژه ماه مبارک رمضان١۴٠٠ .