در این کلیپ چندین روش مجلسی و جذاب بستن شال و روسری در سال جدید جدید