حامد با حرفاش به اعتقادات پدرش توهین کرد و پدرش سعی می کنه که راه درست رو بهش نشون بده؛ سکانسی از سریال ماه رمضانی احضار شبکه یک سیما