کلیپ استوری کوتاه طلب ظهور حضرت حجت از خدای متعال در ماه مبارک رمضان.