دعای روز هشتم ماه رمضان مناسب برای استفاده در وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام.