در شب تار ماه من علی است غم ندارم که رهنما دارم؛ چند وقتی است ای امیر نجف حسرت و آه کربلا دارم؛ برسد پای من به کربوبلا با حسین تو حرف ها دارم ... پست اینستاگرام حسرت زیارت کربلا با نوای محمدحسین پویانفر.