افشاگری در آنتن زنده الجزیره انگلیسی: ایالات متحده با اسرائیل در حادثه نطنز هماهنگ بوده است؛ این اقدامات تنها به افزایش سرعت برنامه هسته ای ایران منجر خواهد شد، مئیر جاودانفر، کارشناس اسرائیلی: با توجه به همزمانی این مساله با حضور وزیر دفاع آمریکا در اسرائیل، این عملیات با رضایت آمریکا صورت گرفته است