مقام معظم رهبری: وقتی شما در صحنه حاضر می شوید هم نشان می دهید به نظام جمهوری اسلامی که توانسته است کشور را به استقلال ببخشید آزادی ببخشید دل بسته اید ...