کلیپ صحبت های مهدی طارمی گلزن ایرانی مسابقه بین پورتو و چلسی پس از پایان مسابقه.