توی این فیلم اول سه تا روش یاد میگیریم برای نخ کردن راحت‌ تر سوزن بعد میریم سراغ جدا کردن اصولی تارهای نخ و آخرشم بهتون گفتم که چجوری از نخ استفاده کنید و انتهای نخ رو گره بزنید.