شما اطرافتون نوجوان‌هایی دارین که عاشق این سبک موسیقی باشن؟