در کتابخانه ملی روسیه در سن پترزبورگ، مجموعه فرکویویچ، کتاب فوق‌ العاده نفیس الذخیرة فی علم الکلام به زبان عربی، که از تالیفات سید مرتضی است، نگهداری می‌شود؛ این کتاب بی شک یکی از نادر ترین و کهن‌ ترین نسخ خطی شیعی جهان به حساب می‌آید