برای چیدمان با سلیقه میز یا سفره حتما از این ترفند تای دستمال سفره بهره بگیرید خیلی خوشگل میشه.