عواقب پیوستن به قرارداد اف ای تی اف کشور پاکستان تنها سه سال بعد از آن