ژانر پلیسی_امنیتی یکی از پرطرفدارترین انواع قصه‌ها در تمام دنیا هستند.سریال گاندو یکی از نمونه‌های موفق این ژانر در تلویزیون بود که البته با خطاهای متعددی روبرو بود.