کلیپی جالب از صحبت های عجیب ظریف وزیر خارجه درباره لزوم احیای برجام و قرارداد اف ای تی اف