ریکی جرویز خطاب به سلبریتی ها: تو از دنیای واقعی هیچی نمی دونی و در موقعیتی نیستید که برای مردم توصیه ای داشته باشید، جایزتو بگیر گورتو گم کن.