ایلان ماسک زندگی بسیار سختی داشته اما با تکیه به هوش و ایده های عجیبش شاید الان بزرگترین کسی باشه که نیازهای بشر آینده را دنبال می کند.