اخیراً اخباری درباره عوارض واکسن آسترازنکا-آکسفورد در رسانه‌ها منتشر شد.