سکانس خنده دار سریال نون خ 3 که در آن نورالدین به سلمان میگه نیمشه حرفتو نگی بترکی...