تیک‌آف از فرودگاه میرنی در یاکوتیا روسیه در دمای ۳۵- درجه سانتی‌گراد.