این مستند در مورد تلاش و مجاهدت های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با گروه ترویستی داعش در عراق و سوریه و منطقه.