گل رز یا گل محمدی از خوشگلترین فرم های گل محسوب می شه اگر فکر می کنید نقاشی اون سخته این ویدئوی آموزش نقاشی را ببینید.