سکانس پر هیجان خنثی کردن بمب در مسیر سفیر روسیه در سریال پر بیننده نوروزی 1400 گاندوی دو