سکانسی از سریال گاندو دو که بازیگر نقش محمد قانون اف ای تی اف را توضیح می دهد که هدف فشار حداکثری اقتصادی بر کشور است.